Psychoterapeuta

Mariusz Bodzioch

Psychoterapia, Katowice, psychoterapeuta, Gabinet Psychoterapeutyczny, depresja

Psychoterapia (od stgr. psyche = dusza, motyl i therapein = leczyć) – zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.

Psychoterapia, Katowice, psychoterapeuta, Gabinet Psychoterapeutyczny, depresja